TẠP LỤC

(no title)

Người ngỡ đã đi xa. Tamar Lê Không những chỉ có Cóc Thần, Jeannie, hay thần thánh mới làm được ...
Đọc thêm
Nhạc sĩ Lê Dinh của 'Tình yêu trả lại trăng sao' qua đời

Nhạc sĩ Lê Dinh của ‘Tình yêu trả lại trăng sao’ qua đời

nhạc sĩ Lê Dinh - tác giả của Tình yêu trả lại trăng sao, Chiều lên bản thượng, Cánh thiệp ...
Đọc thêm
“Tìm của lạ” với gái Tây tại VN

“Tìm của lạ” với gái Tây tại VN

 Nguyễn Sinh Sự hiện diện của các cô, cậu “Tây ba lô” nơi xứ mình là chuyện bình thường. Những ...
Đọc thêm
Lần đầu tiên tôi ‘viết văn chương – Hoài Duyên

Lần đầu tiên tôi ‘viết văn chương – Hoài Duyên

Lần đầu tiên tôi ‘viết văn chương – Hoài Duyên Thời gian học trung học, môn mà tôi thích nhất ...
Đọc thêm
Chửi chó, mắng mèo của người Việt – Hoài Duyên

Chửi chó, mắng mèo của người Việt – Hoài Duyên

Chửi chó, mắng mèo của người Việt – Hoài Duyên Trong mấy bài viết về ngôn ngữ ‘chửi bới’ trong ...
Đọc thêm