TẠP LỤC

Đêm Nhạc Nguyệt Cầm chủ đề Lời Yêu Thương – Trâm Anh

Đêm Nhạc Nguyệt Cầm chủ đề Lời Yêu Thương – Trâm Anh

Mỗi chủ đề của Nguyệt Cầm đều mang một sắc thái riêng. Để ghi lại những đặc điểm đó, những ...
Đọc thêm
KÈO DƯỚI

KÈO DƯỚI

Phùng Nhân Ở trong cái xóm Nhà Lá của tôi, thuộc vùng phía tây của thành phố Fairfield, Cabramatta West ...
Đọc thêm
Nghĩa cử đẹp của bé Khánh Chi, Melbourne, về nạn lụt miền trung.

Nghĩa cử đẹp của bé Khánh Chi, Melbourne, về nạn lụt miền trung.

Miền Trung ơi, xin mưa đừng mưa nữa! Ngập hết cả rồi giờ sống dựa vào đâu? (NĐH) Để khuyến ...
Đọc thêm
Giới thiệu sách mới của báo Việt Luận

Giới thiệu sách mới của báo Việt Luận

Báo Việt Luận mới xuất bản cuốn sách ‘Melbourne với vườn hoa văn nghệ Việt Nam’ , Nhà Xuất Bản ...
Đọc thêm
Đêm Ca Nhạc Nguyệt Cầm với Lời Yêu Thương – Tamar Lê and Quynh Lê

Đêm Ca Nhạc Nguyệt Cầm với Lời Yêu Thương – Tamar Lê and Quynh Lê

Năm ngoái cứ vào giờ này thì Melbourne ‘Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,’ thành phố nhộn nhịp với ...
Đọc thêm