Kết bạn

TRẦN THỊ ANH THY 18 TUỔI

Sổng ở Vĩnh Long, thích kinh doanh, công việc ổn định, hiển lành dể thương. Cần tìm bạn ở Úc Châu, tuổi từ 25-35, để chia sẻ vui buồn. Sồ điện thoại: +84939723287 (zalo:+84386491141)
NỮ VÙNG CABRAMATTA SYDNEY

Muốn tìm bạn trên 50 tuổi để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.Xin liên lạc theo số : 0401 698 326