CHIA SẺ NỖI NIỀM

Ý Nhiệm 'bạn' trong Facebook

Ý Nhiệm ‘bạn’ trong Facebook

Ý Niệm 'bạn' trên Facebook. Facebook dùng chữ 'bạn' (friend) trong một không khổ tổng quát, gồm đủ loại friends ...
Đọc thêm
Nghĩa cử đẹp của bé Khánh Chi, Melbourne, về nạn lụt miền trung.

Nghĩa cử đẹp của bé Khánh Chi, Melbourne, về nạn lụt miền trung.

Miền Trung ơi, xin mưa đừng mưa nữa! Ngập hết cả rồi giờ sống dựa vào đâu? (NĐH) Để khuyến ...
Đọc thêm
Viễn Trình với mưa lại về phủ tím Huế

Viễn Trình với mưa lại về phủ tím Huế

Phải nói bản đồ nước Việt Nam mình đẹp và duyên dáng nhất trên mặt đất này. Hình chữ S ...
Đọc thêm
Nét dễ thương của 'học trò' Á Châu - Tamar Le

Nét dễ thương của ‘học trò’ Á Châu – Tamar Le

Nét dễ thương của 'học trò' Á Châu. Nói 'chung chung' thì có sự khác biệt giữa sinh viên Á ...
Đọc thêm
Tiếng buồn rơi đều – Tamar Lê

Tiếng buồn rơi đều – Tamar Lê

Hình như vào năm 1969 thì phải, một hôm có cô bạn thân cho biết TCS mới ra một bản ...
Đọc thêm